Om Stiftelsen

Stiftelsen bildades juli 2019 av Laholms Sparbank.

Laholms Sparbanks styrelse utser stiftelsens styrelse. Styrelsen består av Erik Hantoft, Malin Nermark och Lars-Göran Persson. Mandatperioden är ett år.

Stiftelsens ändamål är att främja utveckling och tillväxt inom områden för kultur, föreningsverksamhet, ungdomsverksamhet, miljö och hälsa, klimat samt näringsliv inom i första hand Laholms Sparbanks verksamhetsområde. Läs mer här .

 

Historia

Laholms Sparbank hade under ett antal år ägt och förvaltat en industrifastighet, Karosseriet 3 i Laholm. Finansinspektionens regler medgav ej att banker äger fastigheter som inte innehåller egen verksamhet.

Efter ett antal dispenser meddelade Finansinspektionen våren 2019 att inga nya dispenser kommer att medges samt att fastigheten skall avyttras inom nio månader. Fastigheten utbjöds till försäljning, men bankens styrelse ansåg att anbuden i förhållande till avkastningen inte kunde accepteras.

Bankens styrelse beslöt därför att bilda en stiftelse och att fastigheten överlämnades såsom gåva till stiftelsen. I samband med detta bildades Laholms Sparbank Utvecklingsstiftelse tillsammans med ett helägt dotterbolag, Fastighetsbolaget Karosseriet 3 AB, som förvärvade fastigheten.

Stiftelsen har 2021-09-01 förvärvat fastigheten Laxen 2 i Laholm. Fastigheten är belägen i samma kvarter som Laholms Sparbank. Fastigheten har förvärvats i det helägda dotterbolaget Fastighetsbolaget Laholm Laxen 2 AB. Genom förvärvet äger banken och stiftelsen delar av kvarteret Laxen.

Exempel på projekt som fått finansiering