Ändamål och riktlinjer

Stiftelsens ändamål är att främja utveckling och tillväxt inom områden för kultur, föreningsverksamhet, ungdomsverksamhet, miljö och hälsa, klimat samt näringsliv inom i första hand Laholms Sparbanks verksamhetsområde.

Stiftelsen

En stiftelse måste innehålla ett ändamål för stiftelsens verksamhet för att godkännas, detta kallas stiftelseurkund och styr bl.a. hur stiftelsen får använda sina tillgångar. Stiftelsen har registrerat nedanstående ändamål.

”Styrelsens ändamål är att främja utvecklingen och tillväxt inom områden för kultur, föreningsverksamhet, miljö och hälsa samt näringsliv inom i första hand Laholms Sparbanks verksamhetsområde”.

Ansökan av medel från stiftelsen är öppen för de föreningar och organisationer som uppfyller ovanstående ändamål.

Medel till privatpersoner eller verksamhet som bedrivs med vinstintresse beviljas inte.

Styrelsen välkomnar alla ansökningar, men prioriterar projekt som är bestående, nyskapande, varaktiga samt öppna för alla.

Ansökningar för löpande verksamhet prioriteras ej, denna typ av ansökningar kan sökas hos Laholms Sparbank.

Exempel på projekt som fått finansiering