Ansök om sponsring

Har du ett projekt som bidrar till positiv samhällsutveckling?

Laholms Sparbanks Utvecklingsstiftelse verkar för att främja utveckling och tillväxt inom områden för kultur, föreningsverksamhet, miljö och hälsa, klimat samt näringsliv inom i första hand stiftelsens verksamhetsområde.

Stiftelsens styrelse har beslutat att av stiftelsens avkastning över tid skall 50 % utdelas och 50 % konsolideras i stiftelsen. Första utdelning i stiftelsens historia sker under 2021 och är på 1 mkr. Styrelsens målsättning är att årligen utdela 1 mkr vid två tillfällen; vår och höst med 500 tkr vid varje tillfälle. Ansökan sker via denna hemsida alternativt via länk på Laholms Sparbanks hemsida. Av årsredovisning framgår stiftelsens ekonomiska ställning.

Stiftelsen har fått ett unikt samarbetsavtal med Unisport AB (f.d Rantzows Sport, Hjärnarp). Avtalet innebär att alla föreningar som erhåller utdelning från stiftelsen har upp till 20 % rabatt på hela Unisport AB:s sortiment.

Höstens ansökningsförfarande öppnar den 1 oktober 2022, stänger den 15 november 2022 och omfattar 500 tkr.

Ansökan är nu stängd.

Exempel på projekt som fått finansiering