Ansök om sponsring

Har du ett projekt som bidrar till positiv samhällsutveckling?

Laholms Sparbanks Utvecklingsstiftelse verkar för att främja utveckling och tillväxt inom områden för kultur, föreningsverksamhet, miljö och hälsa, klimat samt näringsliv inom i första hand stiftelsens verksamhetsområde.

Stiftelsens styrelse har beslutat att av stiftelsens avkastning över tid skall 50 % utdelas och 50 % konsolideras i stiftelsen. Första utdelning i stiftelsens historia skedde under 2021 och var på 1 mkr. Styrelsens målsättning är att över tid utdela ca. 1 mkr årligen vid två tillfällen; vår och höst med ca. 500 tkr vid varje tillfälle. Ansökan sker via denna hemsida alternativt via länk på Laholms Sparbanks hemsida. Av årsredovisning framgår stiftelsens ekonomiska ställning.

Stiftelsen har fått ett unikt samarbetsavtal med Unisport AB (fd Rantzows Sport, Hjärnarp). Avtalet innebär att alla föreningar som erhåller utdelning från stiftelsen har upp till 20 % rabatt på hela Unisport AB:s sortiment.

Vårens ansökningsförfarande öppnar den 1 april, stänger den 30 april och omfattar 500 tkr. Höstens ansökningsomgång är öppen mellan den 1 okt och den 31 okt.

Förutsättningar för utbetalning av bidrag.

Ansökan är nu stängd.

Exempel på projekt som fått finansiering