Behandling av personuppgifter

För oss är det viktigt att ni ska känna er trygg med att vi behandlar er personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På den här sidan beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter.

 Laholms Sparbanks Utvecklingsstiftelse behandlar personuppgifter enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Reglerna syftar till att skydda den enskildes integritet samt grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är varje upplysning som på ett eller annat sätt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan vara namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-postadress eller organisationsnummer etc.

Hur får stiftelsen dina personuppgifter?

Från er förening

Vi samlar in personuppgifter om er förening när ni lämnar in ansökan om sponsring.

Från andra

I vissa fall samlar vi även in kontaktuppgifter till er förening via Laholms Sparbank.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Att behandla personuppgifter är olika åtgärder vi som stiftelse vidtar, några exempel är; insamling, strukturering, lagring, bearbetning, radering etc.

Hur länge sparar vi era personuppgifter?

Vi sparar era personuppgifter i enlighet med vår dokumenthanteringsplan I planen finns gallringsregler som innehåller information om när vi får gallra handlingar som innehåller personuppgifter.

Vem ansvarar för era personuppgifter?

Laholms Sparbanks Utvecklingsstiftelses styrelse ansvarar för behandlingen av registrerade personuppgifter och för att det sker i enlighet med gällande lagstiftning.