LAHOLMS SPARBANKS UTVECKLINGSSTIFTELSE

Stiftelsens ändamål är att främja utveckling och tillväxt inom områden för kultur, föreningsverksamhet, ungdomsverksamhet, miljö och hälsa, klimat samt näringsliv inom i första hand Laholms Sparbanks verksamhetsområde.

Sponsring

Har du ett projekt som bidrar till positiv samhällsutveckling?

Laholms Sparbanks Utvecklingsstiftelse verkar för att främja utveckling och tillväxt inom områden för kultur, föreningsverksamhet, miljö och hälsa, klimat samt näringsliv inom i första hand Laholms Sparbanks verksamhetsområde.

Exempel på projekt som fått finansiering